statictec

Earth Bonding Points

Earth Bonding Point 3x4mm

Earth Bonding Point 1x10 + 2x4mm

Earth Bonding Point 3x10mm

Earth Bonding Point 3x7mm

Earth Bonding Point 1xM5

Earth Bonding Point 1x10mm

ESD Floor Earth Bonding Point